Szczepienia psów i kotów

Szczepienie zwierząt, tak jak w przypadku ludzi, stosuje się w celach profilaktycznych, aby zapobiec rozwojowi poważnej choroby lub złagodzić jej objawy i powikłania, gdy wystąpi. Właściciele psów z pewnością wiedzą, że szczepienie przeciw wściekliźnie ich pupili jest obowiązkowe i regulowane prawem.

 

kot

Choroby i szczepienia psów 

Kiedy twój pies powinien być zaszczepiony?
Zdrowe zwierzęta są chronione przez pierwsze tygodnie życia przeciwciałami, które otrzymały głównie z mlekiem matki. Jednak poziom odporności matczynej bardzo szybko opada. Około 6. tygodnia życia większość szczeniąt nie jest już chroniona i w tym wieku szczenię powinno być zaszczepione po raz pierwszy.

Skuteczność szczepienia
Zaszczepienie zwierzęcia przeciwko chorobom zakaźnym nie gwarantuje odporności na całe życie. Dostosowujemy właściwy schemat szczepień profilaktycznych do indywidualnych potrzeb Twojego psa.

Które szczepienia powinien otrzymać twój pies?
Twoje zwierzę bezwzględnie powinno być chronione przed chorobami, które są najbardziej powszechne, wysoce zakaźne i wywołują poważne objawy, mogące być nierzadko przyczyną śmierci. Do takich chorób zakaźnych psów zalicza się przede wszystkim: nosówkę, parwowirozę, zakaźne zapalenie wątroby, zakaźne zapalenie tchawic i oskrzeli (kaszel kenelowy) oraz wściekliznę. Wszystkie szczepienia tu wymienione, jak i inne, powinny być zalecane i wykonywane tylko przez lekarza weterynarii. Lekarz ustala indywidualny program szczepień, dokonując oceny ryzyka w oparciu o warunki, w których się urodziło i wychowało szczenię, środowisko, w którym przebywa, jak również jego styl życia.

 

Choroby psów, przeciwko którym najczęściej szczepimy:

Nosówka psów
Jest to zakaźna choroba o bardzo ostrym przebiegu wywołana przez wirus. Znanych jest kilka postaci nosówki: żołądkowo jelitowa, oddechowa i nerwowa. W ostatnich latach występuje stosunkowo rzadko, przede wszystkim dzięki szeroko rozpowszechnionym szczepieniom profilaktycznym. W zdecydowanej większości przypadków choroba ta kończy się śmiercią psa.
 
Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli psów (kaszel kenelowy)
Jest to wysoce zaraźliwa choroba układu oddechowego psów. Wywołuje ją nie jeden, a kilka drobnoustrojów, m. In.: wirus parainfluenzy psów, adenowirus typu 2 oraz bakterie Bordatella bronchiseptica. Najbardziej charakterystycznym objawem jest suchy, uporczywy kaszel. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest podawanie szczepionki donosowej, budującej odporność miejscową w układzie oddechowym.
 
Parwowiroza psów
Najczęściej występująca choroba zakaźna u psów na całym świecie. Wywoływana przez wysoce oporny wirus, który może pozostawać w środowisku przez wiele miesięcy, stanowiąc źródło zakażenia dla innych psów. Parwowirus powoduje ostre, krwotoczne zapalenie jelit. Szczepienie jest jedyną pewną metodą zapobiegania ten potencjalnie śmiertelnej chorobie, która zazwyczaj ma najcięższy przebieg u młodych szczeniąt i psów w podeszłym wieku.
 
Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha)
Choroba ta jest wywoływana przez adenowirus. Pies może zarazić się poprzez kontakt z wydzielinami, takimi jak: ślina, zakażony mocz lub kał. Zakaźne zapalenie wątroby powoduje zazwyczaj ciężką niewydolność wątroby, poważne uszkodzenie oczu i problemy z oddychaniem.
 
Leptospiroza
Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie. Psy najczęściej zarażają się, pijąc zakażoną leptospirami wodę z kałuż, kanałów lub rzek. Objawy leptospirozy to m.in.: wymioty, biegunka, żółtaczka, ostry ból brzucha, odwodnienie. Leptospiroza może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek lub wątroby. Człowiek może się również zarazić leptospirozą.
 
Wścieklizna
Jest to nieuleczalna w 100% śmiertelna choroba wirusowa, atakująca centralny układ nerwowy prawie wszystkich ssaków, włączając w to ludzi. Przenoszona jest poprzez kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia (również dzikiego: lisa, szopa, nietoperza, wiewiórki) poprzez ugryzienie lub każde inne uszkodzenie skóry. W Polsce wszystkie psy od 3. miesiąca życia podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w odstępach 12-miesięcznych. Brak aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie może narazić właściciela psa na poważne konsekwencje prawne, jak i stratę ukochanego pupila.
 

Jak skuteczne jest szczepienie?

Zarówno leczenie preparatami farmaceutycznymi czy procedura chirurgiczna, jak i szczepienia profilaktyczne nie dają 100% gwarancji skuteczności. Jednakże stosowanie szczepień profilaktycznych w połączeniu z odpowiednim żywieniem i zadowalającymi warunkami utrzymania jest najlepszą z możliwych ochroną przed chorobami zakaźnymi. Biorąc pod uwagę koszty leczenia chorób zakaźnych, zarówno te finansowe, jak i emocjonalne, zapobieganie chorobom poprzez szczepienia to kwestia, której absolutnie nie powinno się lekceważyć.

 

Choroby i szczepienia kotów 

Kiedy twój kot powinien zostać zaszczepiony?
Zazwyczaj odporność, którą kocię otrzymało od matki, utrzymuje się do 8. tygodnia życia. Najczęściej stosowany schemat szczepień rozpoczyna się właśnie w tym czasie: pierwsze szczepienie w 8. tygodniu życia i drugie 4 tygodnie później. Zaszczepienie kociaka przeciwko chorobom zakaźnym nie gwarantuje odporności na całe życie, od tego czasu Twój kot wymagał będzie szczepień do końca życia.

Które szczepienia powinien otrzymać twój kot?
Twoje zwierzę bezwzględnie powinno być chronione przed tymi chorobami, które są najbardziej powszechne, wysoce zakaźne i które wywołują poważne objawy, mogące być nierzadko przyczyną śmierci. Do takich chorób zakaźnych kotów zalicza się przede wszystkim: panleukopenię, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirozę, a ponadto zakażenie Chlamydophila, białaczkę kotów orz wściekliznę. Wszystkie szczepienia tu wymienione, jak i inne, powinny być zalecane i wykonane tylko przez lekarza weterynarii. Lekarz ustala indywidualny program szczepień, dokonując oceny ryzyka, opartego o analizę takich czynników, jak: warunki, w których się urodziło i wychowywało kocię, środowisko, w którym przebywa, jak również jego styl życia.

 

Choroby kotów, przeciwko którym najczęściej szczepimy: 

Herpeswirus kotów

Jest bardzo powszechną chorobą zakaźną kotów wywołaną przez wirus. Choroba jest bardzo zaraźliwa, bardzo szybko i łatwo przenosi się z jednego kota na drugiego. Objawy zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów mogą przyjąć formę umiarkowanej gorączki, utraty apetytu, kichania, wypływu z oczu i nosa oraz kaszlu. Na zachorowanie w szczególności narażone są kocięta, jednakże choroba może wystąpić u kota w każdym wieku. Kot, który przeszedł tę chorobę, może być jej nosicielem przez całe życie.

 
Kaliciwiroza kotów
Chorobę tę również wywołuje wirus. Dotyczy ona górnych dróg oddechowych. Występuje na całym świecie i jest wysoce zaraźliwa. Objawy tej choroby to gorączka, charakterystyczne wrzody i pęcherze na języku oraz zapalenie płuc, którego przebieg może być umiarkowany bądź też ciężki, w zależności od szczepu wirusa. Leczenie kaliciwirozy jest bardzo trudne. Również w tym przypadku kot, który przechorował kaliciwirozę, może być jej nosicielem do końca życia. Ponadto mogą utrzymywać się przewlekłe objawy, takie jak: katar, łzawienie, choroby dziąseł.
 
Panleukopenia kotów
Choroba ta jest wywołana przez wirus tak oporny, że może przeżyć ponad rok poza organizmem kota! W związku z tym wirus panleukopenii kotów jest niezwykle powszechny i częstotliwość zakażeń u nieszczepionych kotów waha się między 90 a 100%. Szczepienie profilaktyczne przeciwko tej zazwyczaj śmiertelnej chorobie jest absolutnie niezbędne. Objawy panleukopenii to apatia, biegunka, wymioty, ciężkie odwodnienie oraz gorączka. Na szczęście skuteczność szczepienia jest bardzo wysoka w zapobieganiu chorobie, podczas gdy leczenie jest bardzo trudne i nawet jeśli uda się uratować kota, może on być źródłem zakażenia dla innych kotów przez bardzo długi czas.
 
Białaczka kotów (FELV)
Zakażenie wirusem białaczki kotów wywołuje nieodwracalne zmiany w układzie odpornościowym kota, których następstwem może być szereg zakażeń. Może też skutkować występowaniem nowotworów, takich jak chłoniak. Zakażony kot może nie wykazywać objawów obecności wirusa przez miesiące, a nawet lata, cały czas mając jednak zdolność zarażania innych kotów, które mają z nim kontakt. Możliwe są badania w celu ustalenia statusu FeLV Twojego kota i warto je przeprowadzić. Jeżeli Twój kot nie jest zakażony, ale jest prawdopodobne, że kontaktuje się z kotami zakażonymi, szczepienie przeciwko tej śmiertelnej chorobie jest szczególnie zalecane.
 
Zakażenie chlamydophila kotów
Chlamydofiloza to choroba bakteryjna, odpowiedzialna za 15-20% wszystkich chorób układu oddechowego u kotów. Jest niezwykle zaraźliwa, szczególnie u młodych kociąt. Powoduje miejscowe zakażenie błon śluzowych oczu, może również wywoływać poważne zmiany w płucach. Chlamydophila może być przenoszona na ludzi poprzez kontakt bezpośredni. Szczepienie jest preferowaną i skuteczną metodą zapobiegania tej chorobie.
 
Wścieklizna
Jest to nieuleczalna w 100% śmiertelna choroba wirusowa, atakująca centralny układ nerwowy prawie wszystkich ssaków, włączając w to ludzi. Przenoszona jest poprzez kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia (również dzikiego: lisa, szopa, nietoperza, wiewiórki) poprzez ugryzienie lub każde inne uszkodzenie skóry. W Polsce obowiązkowym szczepieniem przeciwko wściekliźnie objęte są tylko psy. Jeśli Twój kot wychodzi na zewnątrz i ma kontakt z innymi zwierzętami, powinien bezwzględnie być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie.